Back to top

Návod k technické analýze

Co je technická analýza?

Technická analýza je důležitou metodou, kterou se investoři snaží odhadovat pohyb ceny určité měny. Technická analýza nabízí investorům několik různých způsobů obchodování. Například analýza Fibanocci a teorie Elliottových vln se opírají o teorii Dow, že trhy se vyvíjejí předvídatelným způsobem, v určitých cyklech. Technická analýza se zaměřuje na interpretaci obrazců grafu a vychází z toho, že historické pohyby cen se budou opakovat. Technická analýza zcela ignoruje všechny fundamentální informace a soustředí se výhradně na cenové grafy.

Technici vyhledávají zvláštní obrazce, například známý obrazec hlavy a ramen nebo dvojitý reverzní vrchol, studují ukazatele, například klouzavé průměry, a hledají tvary, například křivky podpory a odporu, kanály a záhadnější útvary jako vlajky a praporky.

Jedním způsobem výkladu grafů jsou dvojité vrcholy a dvojitá dna. Dvojité dno lze na grafu poznat jako písmeno W. Teoreticky měna nespadne pod oba nejnižší body písmene W.

Útvar dvojitého dna (W)Útvar dvojitého dna (W)

Dvojité dno označuje cenu, při které přestává kurz měny klesat a začne stoupat, jakmile dojde na úroveň podpory. Dvojitý vrchol představuje to, co se nazývá úroveň odporu, nad kterou nemůže kurz měny dále růst. Vypadá jako písmeno M.

Útvar dvojitého vrcholu (M)Útvar dvojitého vrcholu (M)

Investoři obvykle nakupují po vytvoření písmena W a prodávají při vytvoření písmena M.

Proč technická analýza funguje? Pokud dostatek lidí sleduje stejnou křivku vývoje, a pokud se dostatek lidí zaměřuje na stejnou hladinou podpory, dojde při dosažení této úrovně podpory k reakci. Mohli bychom udělat závěr, že technická analýza funguje proto, že řada lidí se jí řídí a tak sami naplňují předpověď obchodování.

Začneme? Je to ZDARMA a zabere to jenom půl minuty.

Obchodujte v prohlížeči s měnami, zlatem, ropou a smlouvami na rozdíl.

Získejte demo účet 250 000 Kč ZDARMA.

Termínované smlouvy na rozdíl, CFD, jsou produkty s pákovým efektem. Obchodování s CFD nemusí být vhodné pro každého a může způsobit ztrátu veškerého investovaného kapitálu. Proto se ujistěte, že rozumíte všem souvisejícím rizikům. Bližší informace.

Trading 212 je obchodní název, který patří společnostem Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) a Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. je společností registrovanou v Anglii a Walesu (registrační číslo 8590005). Trading 212 UK Ltd. je společností schválenou a kontrolovanou Úřadem pro finanční dohled, Financial Conduct Authority (registrační číslo 609146).

Společnost Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) je registrována na Kypru (registrační číslo 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) je schválena a kontrolována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy, Cyprus Securities and Exchange Commission (číslo licence 290/16).

Trading 212 Ltd. je společností registrovanou v Bulharsku (registrační číslo 201659500). Trading 212 Ltd. je společností schválenou a kontrolovanou Úřadem pro finanční dohled, Financial Conduct Authority, (registrační číslo RG-03-0237).

Informace poskytované na našich webových stránkách nejsou určeny osobám s trvalým pobytem ve Spojených státech a nejsou určeny k obdržení ani používání jakoukoliv osobou v jakékoliv zemi nebo soudní působnosti, kde by takové používání bylo v rozporu s tamějšími zákony nebo předpisy.

Varování před riziky
Chat s námi