Ειδήσεις

07:30

Canada: Retail Sales m/m: 0.4%

February Retail Sales are 0.4% on a monthly base, it was expected to be 0.3% versus 0.3% previously.

07:30

Canada: Retail Sales ex Autos m/m: 0.0%

February Retail Sales excluding Autos are 0.0% on a monthly base, it was expected to be 0.3% versus 0.9% previously.

07:30

Canada: Consumer Price Index y/y: 2.3%

March CPI (Consumer Price Index) is 2.3% on a yearly base, it was expected to be 2.4% versus 2.2% previously.

07:30

Canada: Consumer Price Index m/m: 0.3%

March CPI (Consumer Price Index) is 0.3% on a monthly base, it was expected to be 0.4% versus 0.6% previously.

07:30

Canada: Core Consumer Price Index y/y: 1.4%

March Core CPI (Consumer Price Index) is 1.4% on a yearly base, it was expected to be 1.5% versus 1.5% previously.

07:30

Canada: Core Consumer Price Index m/m: 0.2%

March Core CPI (Consumer Price Index) is 0.2% on a monthly base, it was expected to be % versus 0.7% previously.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία