Οικονομικό Ημερολόγιο

Ώρα
Νόμισμα
Χώρα
Αντίκτυπος
Γεγονότα
Περίοδος
Πραγματικό
Πρόβλεψη
Προηγούμενο
02:00
EUR
Germany
Producer Price Index m/m
December
0.2%
0.2%
0.1%
02:00
EUR
Germany
Producer Price Index y/y
December
2.3%
2.3%
2.5%
03:15
CHF
Switzerland
Producer and Import Prices m/m
December
0.2%
-
0.6%
03:15
CHF
Switzerland
Producer and Import Prices y/y
December
1.8%
-
1.8%
04:00
EUR
Eurozone
Current Account
November
37.8 B EUR
-
35.9 B EUR
04:00
EUR
Eurozone
Current Account SA
November
32.5 B EUR
-
30.8 B EUR
04:30
GBP
United Kingdom
Retail Sales m/m
December
-1.5%
-0.6%
1.0% R (1.1%)
04:30
GBP
United Kingdom
Retail Sales y/y
December
1.4%
3.1%
1.5% R (1.6%)
04:30
GBP
United Kingdom
Retail Sales ex Fuel m/m
December
-1.6%
-0.6%
1.1% R (1.2%)
04:30
GBP
United Kingdom
Retail Sales ex Fuel y/y
December
1.3%
0.4%
1.5%
08:30
CAD
Canada
International Securities Transactions
November
19.56 B CAD
-
20.81 B CAD
02:00
Producer Price Index m/m
GermanyEUR
Περίοδος
December
Πραγματικό
0.2%
Πρόβλεψη
0.2%
Προηγούμενο
0.1%
The index of producer prices for industrial products (domestic sales) measures on a representative basis the development of the prices of products which are produced in mining and manufacturing or in the energy and water industries and are sold inside the country. These price statistics cover both the sales of industrial products to domestic buyers at different stages in the economic process and the sales between industrial enterprises. As the index of producer prices measures price changes at an early stage in the economic process, it can serve as an indicator of future inflation trends. This is the percentage change compared with the previous month.
02:00
Producer Price Index y/y
GermanyEUR
Περίοδος
December
Πραγματικό
2.3%
Πρόβλεψη
2.3%
Προηγούμενο
2.5%
The index of producer prices for industrial products (domestic sales) measures on a representative basis the development of the prices of products which are produced in mining and manufacturing or in the energy and water industries and are sold inside the country. These price statistics cover both the sales of industrial products to domestic buyers at different stages in the economic process and the sales between industrial enterprises. As the index of producer prices measures price changes at an early stage in the economic process, it can serve as an indicator of future inflation trends. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
03:15
Producer and Import Prices m/m
SwitzerlandCHF
Περίοδος
December
Πραγματικό
0.2%
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
0.6%
The producer price index relates to goods produced and sold on the domestic market or exported by enterprises based in Switzerland. Goods include primary products (raw materials), semi-finished goods and finished goods. The prices are output prices measured at the first stage of marketing of the product, on an f.o.b. factory or farm basis and are net of discounts and V.A.T. but include indirect taxes. The import price index has a methodologically similar structure as the producer price index and measures the price of imported products (ex-customs prices, excluding VAT). The figure represents changes in the combined producer and import price index (the price index of total supply) calculated as a summation of the producer price index and import price index. This is the percentage change compared with the previous month.
03:15
Producer and Import Prices y/y
SwitzerlandCHF
Περίοδος
December
Πραγματικό
1.8%
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
1.8%
The producer price index relates to goods produced and sold on the domestic market or exported by enterprises based in Switzerland. Goods include primary products (raw materials), semi-finished goods and finished goods. The prices are output prices measured at the first stage of marketing of the product, on an f.o.b. factory or farm basis and are net of discounts and V.A.T. but include indirect taxes. The import price index has a methodologically similar structure as the producer price index and measures the price of imported products (ex-customs prices, excluding VAT). The figure represents changes in the combined producer and import price index (the price index of total supply) calculated as a summation of the producer price index and import price index. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
04:00
Current Account
EurozoneEUR
Περίοδος
November
Πραγματικό
37.8 B EUR
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
35.9 B EUR
The current account is the sum of the balance of trade (exports minus imports of goods and services), net factor income (such as interest and dividends) and net transfer payments (such as foreign aid). The current account is one of the three Balance of Payments sub-balances together with capital account and financial account. The Balance of Payments is the statistical statement that systematically summarizes, for a specific time period, the economic transactions of an economy with the rest of the world. Data are expressed in billion Euro.
04:00
Current Account SA
EurozoneEUR
Περίοδος
November
Πραγματικό
32.5 B EUR
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
30.8 B EUR
For short term indicators, the cycles that are relevant for the economic trends and which by definition have periodicities longer than one year, are generally affected by considerable short-term fluctuations (trend, economic fluctuations, seasonal fluctuations, calendar fluctuations, residual or irregular fluctuations). As a consequence, analysing the current business-cycle phase is quite difficult. To improve the accuracy of the economic trend analyses, it is common to apply mathematical filtering techniques to remove such fluctuations from the time series. So the value becomes Seasonally Adjusted (SA).
04:30
Retail Sales m/m
United KingdomGBP
Περίοδος
December
Πραγματικό
-1.5%
Πρόβλεψη
-0.6%
Προηγούμενο
1.0% R (1.1%)
The Retail Sales Index (RSI) is derived from a monthly survey of 5,000 businesses in Great Britain and measures the change in the volume of sales by retailers in the country. The sample represents the whole retail sector and includes all large retailers and a representative panel of smaller businesses. Collectively all of these businesses cover approximately 95 per cent of the retail sector in terms of turnover. Higher retail sales volume shows stronger consumer demand, higher retail output, and economic growth. This is the percentage change compared with the previous month.
04:30
Retail Sales y/y
United KingdomGBP
Περίοδος
December
Πραγματικό
1.4%
Πρόβλεψη
3.1%
Προηγούμενο
1.5% R (1.6%)
The Retail Sales Index (RSI) is derived from a monthly survey of 5,000 businesses in Great Britain and measures the change in the volume of sales by retailers in the country. The sample represents the whole retail sector and includes all large retailers and a representative panel of smaller businesses. Collectively all of these businesses cover approximately 95 per cent of the retail sector in terms of turnover. Higher retail sales volume shows stronger consumer demand, higher retail output, and economic growth. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
04:30
Retail Sales ex Fuel m/m
United KingdomGBP
Περίοδος
December
Πραγματικό
-1.6%
Πρόβλεψη
-0.6%
Προηγούμενο
1.1% R (1.2%)
The Retail Sales Index (RSI) measures the value and volume of retail sales in Great Britain on a monthly basis. The RSI is a key economic indicator and one of the earliest short-term measures of economic activity. It is used to estimate consumer spending on retail goods and the output of the retail sector, both of which are used in the compilation of the National Accounts. Retail sales statistics published in the Retail Sales Statistical Bulletin are presented for all retailing including and excluding automotive fuel and in four retail sector groupings: predominantly food, non-food, non-store retailing, automotive fuel. This is the percentage change compared with the previous month.
04:30
Retail Sales ex Fuel y/y
United KingdomGBP
Περίοδος
December
Πραγματικό
1.3%
Πρόβλεψη
0.4%
Προηγούμενο
1.5%
The Retail Sales Index (RSI) measures the value and volume of retail sales in Great Britain on a monthly basis. The RSI is a key economic indicator and one of the earliest short-term measures of economic activity. It is used to estimate consumer spending on retail goods and the output of the retail sector, both of which are used in the compilation of the National Accounts. Retail sales statistics published in the Retail Sales Statistical Bulletin are presented for all retailing including and excluding automotive fuel and in four retail sector groupings: predominantly food, non-food, non-store retailing, automotive fuel. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
08:30
International Securities Transactions
CanadaCAD
Περίοδος
November
Πραγματικό
19.56 B CAD
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
20.81 B CAD
The series on international security transactions cover portfolio transactions in stocks, bonds, and money market securities between non-residents and residents of Canada. The series include trade in outstanding issues, new issues, retirements, and change in interest payable and are further segmented by issuing sector and major geographical area. International security transactions representing direct investment capital by the principal owners of an enterprise, e.g. parent companies subscribing to new stocks of their foreign subsidiaries.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία