Back to top

Tempoh dan Komisen

JUAL BELI MATA WANG
MEMBUKA AKAUN:
Jumlah deposit minimum ialah GBP 100, EUR 100 atau USD 150
KEPERLUAN MARGIN UNTUK KEDUDUKAN TERBUKA:
Untuk kedudukan terbuka anda dengan Trading 212, keperluan margin adalah berbeza-beza bergantung pada instrumen jual beli
UNTUK SEMUA URUS NIAGA MATA WANG:
Tiada fi atau caj komisen
Caj penukaran mata wang:
0.5%
MENINGGALKAN KEDUDUKAN TERBUKA UNTUK HARI BERIKUTNYA:
Untuk kedudukan terbuka anda Trading 212 akan mengkredit atau mendebit akaun anda setiap hari dengan SWAP faedah
MENDEPOSIT DANA:
Bergantung pada kaedah pembayaran dan mata wang akaun anda, fi antara 0.7% dan 3.5% akan dikenakan
MENGELUARKAN DANA:
Tiada fi (kecuali untuk pindahan bank)
Jual Beli CFD – Saham* dan Indeks
MEMBUKA AKAUN:
Jumlah deposit minimum ialah GBP 100, EUR 100 atau 150 150
KEPERLUAN MARGIN UNTUK KEDUDUKAN TERBUKA:
Untuk kedudukan terbuka anda dengan Trading 212, keperluan margin adalah berbeza-beza bergantung pada instrumen jual beli
KOMISEN UNTUK JUAL BELI INDEKS:

Tiada komisen

Caj penukaran mata wang:
0.5%
KOMISEN UNTUK JUAL BELI SAHAM:
 • CHF2.2
 • EUR2
 • USD2.2
 • CAD3
 • BGN3.9
 • NOK20
 • RON9
 • PLN9
 • GBP1.5
 • CZK55
 • SEK20
 • TRY7
 • RUB150
MENINGGALKAN KEDUDUKAN TERBUKA UNTUK HARI BERIKUTNYA:
Untuk kedudukan terbuka anda Trading 212 akan mengkredit atau mendebit akaun anda setiap hari dengan SWAP faedah
MENDEPOSIT DANA:
Bergantung pada kaedah pembayaran dan mata wang akaun anda, fi antara 0.7% dan 3.5% akan dikenakan
MENGELUARKAN DANA:
Tiada fi (kecuali untuk pindahan bank)

* Anda boleh melabur sehingga 30% daripada dana anda dalam saham satu syarikat, tetapi pelaburan ini tidak boleh melebihi dana percuma anda.

JUAL BELI CFD – KOMODITI
KEPERLUAN MARGIN UNTUK KEDUDUKAN TERBUKA:
Untuk kedudukan terbuka anda dengan Trading 212, keperluan margin adalah berbeza-beza bergantung pada instrumen dagangan
CAJ KOMISEN:
Tiada caj komisen
Caj penukaran mata wang:
0.5%
WAKTU URUS NIAGA:
Dari Isnin hingga Jumaat, bermula pada 22:00, berakhir pada 21:15 (hari berikutnya) GMT
TEMPOH JUAL BELI:
Terdapat tarikh yang tepat untuk memulakan dan mengakhiri jual beli kontak masa hadapan. Tarikh-tarikh ini ditentukan pada laman web pasaran berkaitan untuk kontrak hadapan.
PENAMATAN TEMPOH KOTRAK HADAPAN:
Setiap kontrak hadapan mempunyai tarikh tamat tempoh. Tarikh tamat tempoh dimasukkan ke dalam nama instrumen hadapan, sebagai contoh Minyak-20Mei11. Pada tarikh tamat tempoh semua kedudukan terbuka akan ditutup secara automatik oleh platform. Pelanggan boleh membuka kedudukan dalam kontrak hadapan seterusnya, sebagai contoh Minyak-20Jun11.
MENINGGALKAN KEDUDUKAN TERBUKA UNTUK HARI BERIKUTNYA:
SWAP Faedah akan dikira bergantung pada kedudukan (singkat atau panjang).
MENDEPOSIT DANA:
Bergantung pada kaedah pembayaran dan mata wang akaun anda, fi antara 0.7% dan 3.5% akan dikenakan
MENGELUARKAN DANA:
Tiada fi (kecuali untuk pindahan bank)

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) dan Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Trading 212 UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Trading 212 Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Trading 212 Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko
Berbual dengan kami