Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów m/m
Marzec
0.1%
0.2%
-0.1%
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów r/r
Marzec
1.9%
2.0%
1.8%
06:30
EUR
strefa euro
Jens Weidmann (Szef Bundesbanku) mówi
20.04.2018
 
-
-
07:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Marzec
0.2%
-
0.7%
07:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Marzec
1.4%
1.5%
1.5%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Marzec
0.3%
0.4%
0.6%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Marzec
2.3%
2.4%
2.2%
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
Luty
0.0%
0.3%
1.0% R (0.9%)
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna m/m
Luty
0.4%
0.3%
0.1% R (0.3%)
08:40
USD
Stany Zjednoczone
Evans (FED) mówi
20.04.2018
 
-
-
09:00
EUR
strefa euro
Przedwstępna pewność konsumencka
Kwiecień
0.4
-0.2
0.1
10:15
USD
Stany Zjednoczone
Williams (FED) mówi
20.04.2018
 
-
-
01:00
Indeks cen producentów m/m
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
0.1%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:00
Indeks cen producentów r/r
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
1.9%
Prognoza
2.0%
Poprzednio
1.8%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
06:30
Jens Weidmann (Szef Bundesbanku) mówi
strefa euroEUR
Okres
20.04.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Marzec
Obecnie
0.2%
Prognoza
-
Poprzednio
0.7%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Marzec
Obecnie
1.4%
Prognoza
1.5%
Poprzednio
1.5%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Marzec
Obecnie
0.3%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.6%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Marzec
Obecnie
2.3%
Prognoza
2.4%
Poprzednio
2.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
KanadaCAD
Okres
Luty
Obecnie
0.0%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
1.0% R (0.9%)
Pokazuje zmiany w całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym z wyłączeniem samochodów osobowych. Sprzedaż samochodów osobowych zajmuje ok. 20% całej Sprzedaży Detalicznej, ale ma tendencję do bycia bardzo zmienną i zniekształcają bazowy trend. Dane bez samochodów są w związku z tym uznawane za lepszą skalę trendów wydatkowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Sprzedaż detaliczna m/m
KanadaCAD
Okres
Luty
Obecnie
0.4%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.1% R (0.3%)
Szacunki sprzedaży detalicznej, uzyskiwane od sprzedawców detalicznych, są kluczowym wskaźnikiem miesięcznym zakupów konsumenckich w Kanadzie. Ponadto, sprzedaż detaliczna jest ważnym składnikiem Produktu Krajowego Brutto, który mierzy kanadyjską produkcję. Szacunki sprzedaży detalicznej nie zawierają żadnej z form sprzedaży bezpośredniej, które pomijają sklepy detaliczne, np. sprzedaż door-to-door, sprzedaż za pomocą automatów, sprzedaż gazet lub magazynów bezpośrednio przez drukarzy lub osoby publikujące oraz sprzedaż przez kluby książki lub płytowe. Sprzedaż detaliczna przez Internet zawarta jest w tym badaniu tylko jeżeli jest wykonywana przez taką samą strukturę prawną jak firmy detaliczne. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:40
Evans (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
20.04.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
09:00
Przedwstępna pewność konsumencka
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
0.4
Prognoza
-0.2
Poprzednio
0.1
Jest jednym z elementów wskaźnika sentymentu gospodarczego.
10:15
Williams (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
20.04.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami