Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:35
JPY
Japonia
Haruhiko Kuroda (Prezes BOJ) mówi
19.10.2018
 
-
-
03:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący
Sierpień
20.5 mld EUR
-
30.0 mld EUR R (31.9 mld EUR)
03:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący SA
Sierpień
24.0 mld EUR
-
19.0 mld EUR R (21.3 mld EUR)
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki netto sektora publicznego
Wrzesień
3.26 mld GBP
-
4.76 mld GBP R (5.89 mld GBP)
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wrzesień
-0.4%
-0.1%
-0.1%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wrzesień
2.2%
2.7%
2.8%
07:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wrzesień
0.0%
-
0.1%
07:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wrzesień
1.5%
1.8%
1.7%
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna m/m
Sierpień
-0.1%
0.4%
0.2% R (0.3%)
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
Sierpień
-0.4%
0.2%
0.8% R (0.9%)
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż istniejących domów
Wrzesień
5.15 mln
-
5.33 mln R (5.34 mln)
11:00
USD
Stany Zjednoczone
Bostic (FED) mówi
19.10.2018
 
-
-
01:35
Haruhiko Kuroda (Prezes BOJ) mówi
JaponiaJPY
Okres
19.10.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Gubernatorem Banku Japońskiego jest Haruhiko Kuroda i został on wybrany na pięcioletnią kadencje od marca 2013 do marca 2018.
03:00
Rachunek bieżący
strefa euroEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
20.5 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
30.0 mld EUR R (31.9 mld EUR)
Rachunek bieżący jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import dóbr i usług), współczynników dochodu netto (takich jak odsetki i dywidendy) i transferów płatniczych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Rachunek bieżący jest jednym z trzech podrzędnych bilansu płatniczego wraz z rachunkiem kapitałowym i rachunkiem finansowym. Bilans płatniczy jest statystycznym raportem, który systematycznie sumuje, przez konkretny okres, transakcje ekonomiczne w gospodarce zresztą świata. Dane wyrażone są w milionach Euro.
03:00
Rachunek bieżący SA
strefa euroEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
24.0 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
19.0 mld EUR R (21.3 mld EUR)
Dla wskaźników krótkookresowych, cykle są odpowiednie dla trendów gospodarczych, które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż rok i zwykle wpływ na nie mają znaczne wahania (trend, wahania gospodarcze, wahania sezonowe, wahania kalendarzowe, pozostałe i nieregularne wahania). W konsekwencji analiza faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendu gospodarki, popularne jest zastosowanie technik matematycznego filtrowania, aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
03:30
Pożyczki netto sektora publicznego
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Wrzesień
Obecnie
3.26 mld GBP
Prognoza
-
Poprzednio
4.76 mld GBP R (5.89 mld GBP)
Mierzą różnicę w wartości pomiędzy wydatkami i przychodami firm publicznych, rządu centralnego i lokalnych samorządów dla ostatniego miesiąca. Jeżeli pożyczki netto mają ujemny wynik, wówczas oznacza to, że brytyjski budżet ma nadwyżkę.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Wrzesień
Obecnie
-0.4%
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Wrzesień
Obecnie
2.2%
Prognoza
2.7%
Poprzednio
2.8%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Wrzesień
Obecnie
0.0%
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Wrzesień
Obecnie
1.5%
Prognoza
1.8%
Poprzednio
1.7%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Sprzedaż detaliczna m/m
KanadaCAD
Okres
Sierpień
Obecnie
-0.1%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.2% R (0.3%)
Szacunki sprzedaży detalicznej, uzyskiwane od sprzedawców detalicznych, są kluczowym wskaźnikiem miesięcznym zakupów konsumenckich w Kanadzie. Ponadto, sprzedaż detaliczna jest ważnym składnikiem Produktu Krajowego Brutto, który mierzy kanadyjską produkcję. Szacunki sprzedaży detalicznej nie zawierają żadnej z form sprzedaży bezpośredniej, które pomijają sklepy detaliczne, np. sprzedaż door-to-door, sprzedaż za pomocą automatów, sprzedaż gazet lub magazynów bezpośrednio przez drukarzy lub osoby publikujące oraz sprzedaż przez kluby książki lub płytowe. Sprzedaż detaliczna przez Internet zawarta jest w tym badaniu tylko jeżeli jest wykonywana przez taką samą strukturę prawną jak firmy detaliczne. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
KanadaCAD
Okres
Sierpień
Obecnie
-0.4%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.8% R (0.9%)
Pokazuje zmiany w całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym z wyłączeniem samochodów osobowych. Sprzedaż samochodów osobowych zajmuje ok. 20% całej Sprzedaży Detalicznej, ale ma tendencję do bycia bardzo zmienną i zniekształcają bazowy trend. Dane bez samochodów są w związku z tym uznawane za lepszą skalę trendów wydatkowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:00
Sprzedaż istniejących domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Wrzesień
Obecnie
5.15 mln
Prognoza
-
Poprzednio
5.33 mln R (5.34 mln)
KRAJOWE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Serie sprzedaży istniejących domów są pierwszą miarą nieruchomości mieszkalny. 25 lub ok. 25 dnia każdego miesiąca NAR wydaje statystyki sprzedaży i cen istniejących domów jednorodzinnych dla kraju i dla czterech regionów. Począwszy od 25 lutego 2005 roku dane te zawierają również mieszkania i spółdzielnie jako dodatek do domów jednorodzinnych.
11:00
Bostic (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
19.10.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.