Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów m/m
Czerwiec
0.3%
0.3%
0.5%
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów r/r
Czerwiec
3.0%
2.9%
2.7%
03:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący
Maj
 
-
26.2 mld EUR
03:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący SA
Maj
 
27.2 mld EUR
28.4 mld EUR
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki netto sektora publicznego
Czerwiec
 
-
3.36 mld GBP
04:00
USD
Stany Zjednoczone
Spotkania OPEC
20.07.2018
 
-
-
07:00
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
-
0.1%
07:00
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
-
2.2%
07:00
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna m/m
Maj
 
-
-1.2%
07:00
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
Maj
 
-
-0.1%
07:00
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
-
-0.1%
07:00
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
-
1.3%
01:00
Indeks cen producentów m/m
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.3%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.5%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:00
Indeks cen producentów r/r
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
3.0%
Prognoza
2.9%
Poprzednio
2.7%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Rachunek bieżący
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
26.2 mld EUR
Rachunek bieżący jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import dóbr i usług), współczynników dochodu netto (takich jak odsetki i dywidendy) i transferów płatniczych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Rachunek bieżący jest jednym z trzech podrzędnych bilansu płatniczego wraz z rachunkiem kapitałowym i rachunkiem finansowym. Bilans płatniczy jest statystycznym raportem, który systematycznie sumuje, przez konkretny okres, transakcje ekonomiczne w gospodarce zresztą świata. Dane wyrażone są w milionach Euro.
03:00
Rachunek bieżący SA
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
27.2 mld EUR
Poprzednio
28.4 mld EUR
Dla wskaźników krótkookresowych, cykle są odpowiednie dla trendów gospodarczych, które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż rok i zwykle wpływ na nie mają znaczne wahania (trend, wahania gospodarcze, wahania sezonowe, wahania kalendarzowe, pozostałe i nieregularne wahania). W konsekwencji analiza faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendu gospodarki, popularne jest zastosowanie technik matematycznego filtrowania, aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
03:30
Pożyczki netto sektora publicznego
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.36 mld GBP
Mierzą różnicę w wartości pomiędzy wydatkami i przychodami firm publicznych, rządu centralnego i lokalnych samorządów dla ostatniego miesiąca. Jeżeli pożyczki netto mają ujemny wynik, wówczas oznacza to, że brytyjski budżet ma nadwyżkę.
04:00
Spotkania OPEC
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
20.07.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
07:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:00
Sprzedaż detaliczna m/m
KanadaCAD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-1.2%
Szacunki sprzedaży detalicznej, uzyskiwane od sprzedawców detalicznych, są kluczowym wskaźnikiem miesięcznym zakupów konsumenckich w Kanadzie. Ponadto, sprzedaż detaliczna jest ważnym składnikiem Produktu Krajowego Brutto, który mierzy kanadyjską produkcję. Szacunki sprzedaży detalicznej nie zawierają żadnej z form sprzedaży bezpośredniej, które pomijają sklepy detaliczne, np. sprzedaż door-to-door, sprzedaż za pomocą automatów, sprzedaż gazet lub magazynów bezpośrednio przez drukarzy lub osoby publikujące oraz sprzedaż przez kluby książki lub płytowe. Sprzedaż detaliczna przez Internet zawarta jest w tym badaniu tylko jeżeli jest wykonywana przez taką samą strukturę prawną jak firmy detaliczne. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:00
Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m
KanadaCAD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Pokazuje zmiany w całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym z wyłączeniem samochodów osobowych. Sprzedaż samochodów osobowych zajmuje ok. 20% całej Sprzedaży Detalicznej, ale ma tendencję do bycia bardzo zmienną i zniekształcają bazowy trend. Dane bez samochodów są w związku z tym uznawane za lepszą skalę trendów wydatkowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:00
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:00
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.3%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.