Wiadomości

07:30

Kanada: Sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m: 0.9%

W lipcu sprzedaż detaliczna bez samochodów wynosi 0.9% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.6% w porównaniu z -0.1% poprzednio.

07:30

Kanada: Sprzedaż detaliczna m/m: 0.3%

W lipcu sprzedaż detaliczna wynosi 0.3% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.4% w porównaniu z -0.2% poprzednio.

07:30

Kanada: Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 1.7%

W sierpniu Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 1.7% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.6% w porównaniu 1.6% poprzednio.

07:30

Kanada: Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.1%

W sierpniu Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.1% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.1% w porównaniu 0.2% poprzednio.

07:30

Kanada: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 2.8%

W sierpniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 2.8% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.8% w porównaniu z 3.0% poprzednio.

07:30

Kanada: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: -0.1%

W sierpniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi -0.1% w stosunku miesięcznym, oczekiwano -0.1% w porównaniu z 0.5% poprzednio.

02:30

Niemcy: Wstępny PMI usług: 56.5

W sierpniu wstępne usługi PMI (Indeks Managerów ds. Zakupów) wynoszą 56.5 pkt, oczekiwano 55.0 pkt w porównaniu z 55.0 pkt poprzednio

02:30

Niemcy: Wstępny PMI przetwórstwa: 53.7

We wrześniu wstępne przetwórstwo PMI (Indeks Managerów ds. Zakupów) wynosi 53.7 pkt, oczekiwano 55.6 pkt w porównaniu z 55.9 pkt poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.