Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja („Sporazum”) primenjuju se na: (i) internet stranice, (ii) usluge, (iii) sadržaj, (iv) sporazume i (v) platformu za trgovanje (zajednički nazvani „Usluge”) koje mi pružamo putem svog vebsajta www.trading212.com. Sadržaj i informacije uključene u ove Usluge pružamo mi i naši dobavljači treće strane (zajednički nazvani „Davaoci podataka”). Ove usluge mi činimo dostupnim u skladu sa dolenavedenim uslovima.

Sporazum

Korišćenjem ovih Usluga, pokazujete svoju saglasnost sa obavezama proisteklim iz uslova ovog Sporazuma. Ako niste saglasni, mi Vam nećemo omogućiti pristup Uslugama i morate odmah prekinuti sa korišćenjem Usluga.

Korišćenje Usluga

Usluge su namenjene za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Time što koristite gore navedene Usluge koje mi obezbeđujemo, upoznati ste i saglasni da:

  1. Korišćenje, čuvanje, reprodukovanje, prikazivanje, menjanje, prodaja, objavljivanje i distribucija Usluga bez naše prethodne pisane dozvole su zabranjeni.
  2. Mi zadržavamo sva prava intelektualne i industrijske svojine (uključujući patente, zaštitne znakove, autorska prava, industrijske dizajne, „know-how”, poslovne tajne, trgovačke nazive, logotipe, dizajne, simbole, slogane i druge reklamne materijale, u svakom obliku bez obzira na to da li su registrovani ili nisu) koji su u vezi sa Uslugama.
  3. Usluge ne smete koristiti u protivzakonite ili neovlašćene svrhe.
  4. Korišćenje Usluga zahteva veštinu i procenu, kao i da sve vreme postupate u potpunosti i samo za svoj račun i na svoj lični rizik.
  5. Odgovorni ste za svaku izjavu, čin ili propust do kojeg dođe usled kršenja sadašnjeg Ugovora za vreme korišćenja Vašeg korisničkog identifikacionog imena (ili „korisničkog imena”) i lozinke. Odgovorni ste za zaštitu i bezbednost korisničkog imena i lozinke od neovlašćenog korišćenja i objave.
  6. Činjenica da smo Vam mi učinili Usluge dostupnim ne predstavlja preporuku za ulazak ni u jednu transakciju, niti Vam preporučuje proizvod opisan na internet stranici kao pogodan i odgovarajući za Vas. Mnogi proizvodi opisani u Uslugama nose značajan rizik, a Vi ne bi trebalo da ulazite ni u jednu transakciju ako niste sasvim upoznati sa svim rizicima i niste samostalno odlučili da je ta transakcija pogodna upravo za Vas.

Trgovanje sa s CFD-ovima sa kripto-valutama

Imamo pravo da uvedemo nove kripto-valutne instrumente za trgovanje na platformi za trgovanje i da suspendujemo i/ili uklonimo sa platforme za trgovanje bilo koji kripto-valutni instrument po našem isključivom izboru.

Kripto-valutama trguje 24 sata dnevno, svakog dana u nedelji, sa planiranim održavanjem svake subote od 06:00 do 08:00 časova po Griniču. Trajanje održavanja može varirati u zavisnosti od okolnosti.

Intelektualna svojina

Intelektualnu svojinu bilo kog nezavisnog lica koju koristimo na našem veb-sajtu ne treba tumačiti u značenju da je vlasnik nezavisnog lica na bilo koji način povezan sa nama ili našim poslovanjem.

Apple, logo kompanije Apple, iPod, iPad, iPod touch i iTunes su zaštitni znaci kompanije Apple Inc registrovane u SAD i drugim zemljama. iPhone je zaštitni znak kompanije Apple Inc. App Store je znak usluge kompanije Apple Inc.

Android je zaštitni znak kompanije Google Inc.

Zaštitni znak BlackBerry® je vlasništvo kompanije Research In Motion Limited i registrovan je i/ili se koristi u SAD i zemljama širom sveta.

Windows je registrovani zaštitni znak korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Obaveštenja

Možda ćemo vam slati obaveštenja na adresu e-pošte koju ste nam dostavili. Vaša je odgovornost da nas obaveštavate o svakoj promeni vaše adrese e-pošte. Svako obaveštenje koje pošaljemo na vašu adresu e-pošte smatraće se dostavljenim u vreme slanja.

Otkazivanje dobijanja obaveštenja putem e-pošte

Ukoliko više ne želite da dobijate obaveštenja putem e-pošte sa adrese www.trading212.com, možete se lako odjaviti pomoću sledeća 3 jednostavna koraka:

  1. Kada dobijete obaveštenje od www.trading212.com putem e-pošte, kliknite na link „Podešavanje obaveštenja“ u dnu e-poruke.
  2. Prijavite se na svoj nalog.
  3. Jednostavno označite obaveštenja koja želite da primate. (Ako više ne želite da dobijate obaveštenja, jednostavno isključite opciju kod svih obaveštenja).

Druga mogućnost je da se odjavite direktno iz određene vrste obaveštenja tako što ćete kliknuti na vezu „odjavi me sa ove vrste obaveštenja“ a zatim kliknuti na dugme „Odjava“.

Uplata i isplata

U svakom trenutku ćete imati pravo na isplatu bilo kojeg dela slobodnih sredstava dostupnih na vašem računu za trgovanje. "Slobodna sredstva" su novac koji nije blokiran kao kolateral i koji je dostupan za otvaranje pozicija. Izračunavaju se na sledeći način:

Slobodna sredstva = kapital – zalog (gde "zalog" znači deo klijentovih sredstava koja smo blokirali kao kolateral za svaku otvorenu poziciju. Informacije o aktuelnim stopama zaloga su dostupne na veb-lokaciji www.trading212.com, kao i u tabeli uslova i provizija koja je takođe dostupna na toj veb-lokaciji.) Da biste to učinili, neophodno je da podnesete zahtev za isplatu tako što ćete se prijaviti na veb-lokaciju.

Trebalo bi da imate u vidu da obrada vašeg zahteva može da traje do 2 (dva) radna dana.

Možemo tražiti dodatne informacije i/ili dokumentaciju kako bismo proverili legitimnost zahteva. Zadržavamo pravo da odbijemo vaš zahtev zbog sumnje da je nelegitiman. Ovim prihvatate da u takvim okolnostima može da dođe do odlaganja u obradi vašeg zahteva. Upoznati ste da će isplata bilo kojeg dela sredstava biti izvršena istim metodom transfera i istom pošiljaocu od kojeg smo prvobitno primili sredstva.

Deo zahtevanih sredstava ćemo refundirati bez ikakvih provizija transfera ili drugih troškova koje pretrpimo ili nam budu naplaćeni.

Nećemo imati obavezu da proverimo zahtev ili identitet njegovog pošiljaoca. Nećemo biti odgovorni ni za kakve gubitke koji proisteknu iz zahteva koji pošalje treća strana koja nije ovlašćena da postupa u vaše ime.

Odricanje i ograničenje odgovornosti

Ni na koji način nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koju pretrpite korišćenjem ovog veb-sajta ili u slučaju da ne uspemo da obezbedimo pristup ovom veb-sajtu. Naša odgovornost za nemar i kršenje ugovora kao rezultat našeg neuspeha da omogućimo ovaj veb-sajt ili bilo koji njegov deo ili za bilo kakve probleme sa ovim veb-sajtom ograničena je na maksimalnu meru dozvoljenu zakonom, na ponovno aktiviranje ovog veb-sajta ili bilo kog njegovog dela za vas.

Sadržaj i informacije obuhvaćene našim Uslugama pružamo mi i naši nezavisni dobavljači (dobavljači informacija, na primer). Namena naših Usluga nije da pruže poreske, pravne ili investicione savete i ništa na ovoj veb-lokaciji i trgovačkoj platformi ne treba tumačiti kao preporuku za kupovinu ili prodaju bilo kojeg finansijskog instrumenta. Ni na koji način nećemo biti odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu nastalu iz radnji podstaknutih sadržajem naših Usluga, obuhvatajući ali ne ograničavajući se na tržišnu vrednost, niti za bilo kakav gubitak proistekao iz prodaje ili kupovine bilo kojeg finansijskog instrumenta, niti bilo koje drugo pitanje.

Lokalna zakonska ograničenja

Internet stranici www.trading212.com može se pristupiti širom sveta. Ipak, podaci na ovom veb-sajtu nisu namenjeni stanovnicima Sjedinjenih Država i nisu predviđeni za distribuciju ili korišćenje od strane osoba u bilo kojoj zemlji i zakonodavstvu gde bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti sa lokalnim zakonom i propisima. Na posetiocima ovog veb-sajta je odgovornost da se upoznaju sa uslovima i da postupaju u skladu sa lokalnim zakonom ili propisima kojima podležu.

Povratne informacije i utisci

Ako nam pošaljete povratne informacije putem obrasca za ćaskanje ili putem drugih sličnih sredstava kako biste nas informisali kako su vam odgovarali naši proizvodi ili usluge, mi ćemo imati pravo da koristimo te povratne informacije kako bismo poboljšali naše poslovne procese. Nemate pravo na bilo kakvu intelektualnu svojinu u pogledu izmene, dopune ili poboljšanja na osnovu ove povratne informacije.

Može se desiti da objavimo utiske koji su nam dostavljeni preko našeg ćaskanja uživo ili na neki drugi sličan način, i ovim se slažete da možemo objaviti vaše utiske, zajedno sa vašim imenom i državom, na ovom veb-sajtu i na svakom naslednom veb-sajtu na kom možemo raditi s vremena na vreme. Dajete nam svetsko, nesputano, neopozivo i neograničeno pravo korišćenja, reprodukcije, objavljivanja, distribucije, prikazivanja, prevođenja i prilagođavanja takvog utiska (u celosti ili delimično) i / ili uključivanja u druge radove u bilo kom obliku ili mediju, po našem sopstvenom nahođenju.

Dopuna

Iako nastojimo da obezbedimo tačnost informacija na ovom veb-sajtu, informacije date na sajtu podležu promeni, često bez prethodne najave.

Ove uslove i odredbe možemo modifikovati u bilo koje vreme, a vi se slažete da vas i dalje obavezuju ovi izmenjeni uslovi i odredbe. O ovim promenama ćemo vas obavestiti tako što ćemo revidirane uslove i odredbe objaviti na ovom veb-sajtu. Nećemo vas posebno obavestiti o ovim promenama.

Ostalo

U skladu sa ovim Ugovorom i korišćenjem Usluga, upoznati ste i saglasni sa tim da mi, u cilju bezbednosti, zadržavamo Pravo snimanja svih telefonskih razgovora, konverzacija putem interneta (uključujući ćaskanje) i svakog Vašeg sastanka sa nama.

S obzirom na veliku raznovrsnost uređaja koji koriste operativni sistem Android, Trading 212 ne može da garantuje da će njegova Android aplikacija nesmetano raditi na svakom uređaju.

Sva potraživanja proistekla iz sporazuma klijenta sa kompanijom Trading 212 UK Ltd. i iz ovih uslova sačinjena su i sprovode se u skladu sa zakonima Engleske i Velsa i predmet su isključive nadležnosti sudova Engleske i Velsa.

Sva potraživanja proistekla iz sporazuma klijenta sa kompanijom Trading 212 CY Ltd. (Ranije: Avus Capital CY Ltd.) i iz ovih uslova sačinjena su i sprovode se u skladu sa zakonima Kipar i predmet su isključive nadležnosti sudova Kipar.

Sva potraživanja proistekla iz sporazuma klijenta sa kompanijom Trading 212 Ltd. i iz ovih uslova sačinjena su i sprovode se u skladu sa zakonima Republike Bugarske i predmet su isključive nadležnosti bugarskih sudova.

Raskid

Imamo pravo da vam ukinemo korišćenje ovog veb-sajta ukoliko po našem nahođenju utvrdimo da ste prekršili uslove i odredbe.

Upozorenje o riziku
Ćaskaj sa nama